Vinařství Špalek

Rodinné vinařství Špalek

Malé, tradiční a především rodinné vinařství, jehož příběh sahá až do roku 1945. Novodobá historie však začíná až rokem 1991, kdy František Špalek, Marek Špalek a Petr Ilgner založili v nových politických poměrech klasický vinařský podnik. V současnosti hospodaří Vinařství Špalek na 10 ha vinic a ve třech sklepích ve sklepní uličce Modré sklepy v Novém Šaldorfu u Znojma.

Vinohrady se rozkládají na svazích slavné Kraví hory v Sedlešovicích. Kraví hora leží na hranici dvou významných geologických celků: Český masív - prastaré krystalinikum, vzniklé sopečnou činností a Karpaty, tvořené mořskými a sladkovodními sedimenty a sprašemi. Právě krystalinické podloží dodává zdejším vínům zvláštní minerální charakter. Nízké keře, malé zatížení úrodou a důsledné zelené práce ve vinici napomáhají dobrému vyzrávání hroznů.

Vinařství Špalek je od roku 2012 v přechodném období na BIO vinařství. V roce 2015 bude certifikováno. Roční produkce čítá cca 50 tisíc lahví. Silnou stránkou jsou červená vína (z odrůd Zweigeltrebe, Svatovavřinecké a Cabernet Sauvignon) včetně velmi známého jakostního likérového vína Šaler.

Špalek – vinařství roku

Specialitou jsou vína vyráběná technologií z konce 19. století, uváděná na trh pod názvem Edelspitz. Vinařství Špalek je zakládajícím členem několika sdružení: Cech vinařů Nový Šaldorf, Šaldorfské sklepy (www.modre-sklepy.cz) a Znojmo VOC (www.vocznojmo.cz).

Ověření věku

Stránky obsahují výrobky, které mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let.

Osobám mladším 18 let je zakázáno prodávat alkoholické nápoje.