Mohu víno reklamovat?

Špatné víno byste v restauraci měli určitě vrátit, ale pojďme si definovat, co se vlastně rozumí pod pojmem „špatné“ víno. Jestliže vám bylo víno doporučeno, ale prostě vám nechutná, řekněte to a zdvořile požádejte o jiné. Pokud jste si však vybrali sami a nechutná vám, zřejmě se z toho budete muset poučit. Jestliže je na něm cosi v nepořádku – má-li třeba „korkovou“ pachuť (voní – byť jen nepatrně – jako mokrá lepenka) – nebo má jinou podivnou vůni či chuť, zdvořile to oznamte obsluze. Ideální je, když to zaznamenáte hned při ochutnávce, než číšník rozlije víno do sklenek všem (proto by vám také nejdříve měli nabídnout degustační vzorek), nebo krátce poté. Pokud se pokusíte vrátit víno až po vypití velkého množství, nemusí vám obsluha reklamaci uznat, anebo to bude přinejmenším vypadat nevhodně. V následující tabulce je uvedeno šest hlavních vad vína a jak je rozpoznat.

Vada Příčina Vůně/chuť Vrátit?
korková pachuť trichloranisol (TCA) mokrá lepenka, plesnivina nebo zatuchlina ano
madeirizace / upečené víno příliš vysoká teplota při skladování nebo dopravě švestková povidla, marmeláda či madeira ano, pokud jste vadu nezpůsobili sami špatným skladováním
zoxidované víno (oxidáza) špatné nalahvování nebo skladování oříšková pachuť připomínající sherry ano, ale závisí na stylu a stáří
síra přidáno příliš velké množství konzervačního prostředku – oxidu siřičitého zkažená vejce nebo spálená guma někdy se sirný zápach rozptýlí po nalití vína, jinak ho vraťte
těkavé kyseliny příliš velké množství kyseliny octové acetonové ředidlo nebo ocet ano, je-li pachuť zjevná
Birett kvasinkové mikroorganismy rodu Birettanomyces koňský pot či zatuchlá stodola tady je to na pováženou, neboť tento výraz neznamená vždy vadu – záleží na stylu vína, je-li dominantní, víno vraťte

Jestliže se při vracení vína v restauraci cítíte provinile, vězte, že na tom většinou nic netratí. Restaurace totiž vadná vína obvykle vrací velkoobchodníkovi, který zpravidla pro tyto případy dostává od vinařů určité procento vín zdarma. Jedinou výjimkou jsou podniky s rozsáhlým vinným lístkem obsahujícím velmi stará a vzácná vína. Když se jedno z nich ukáže jako špatné, ztrátu nese daný podnik. Restaurační zařízení nabízející stará, vzácná vína obvykle zaměstnávají sommeliera, jenž k vínu nejdříve přivoní a ochutná je, aby se ujistil, že je v pořádku, než vám ho vůbec nalije.

Ověření věku

Stránky obsahují výrobky, které mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let.

Osobám mladším 18 let je zakázáno prodávat alkoholické nápoje.